Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Om oss & Kontakt

Effektivare IT - bättre sjukvård

Prehospital ICT Arena drivs av Lindholmen Science Park i samarbete med ett trettiotal organisationer från sjukvård, näringsliv och akademi. Syftet är att undanröja de hinder som gör att IT och e-hälsa inte utnyttjas och utvecklas till sin fulla potential inom till exempel ambulanssjukvård.

Genom gemensamma projekt, kunskapsspridning och forskning vill vi säkerställa att IT och e-hälsa används på bästa sätt inom sjukvården. Prehospital ICT Arena arbetar med hela vårdkedjan, från att någon behöver hjälp till dess att patienten hamnat rätt. Det kan vara att patienten körs till sjukhus, överförs till primärvård eller kan vara kvar i hemmet.

Arenan finansieras av Västra Götalandsregionen och insatser från arenans intressenter.