Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Projektledare med fokus på prehospital sjukvård

Sedan den 12 augusti i år är Glenn Larsson ny projektledare på PICTA, där han bland annat ska arbeta som senior projektledare för PreTest. Här berättar Glenn om tankar kring sitt pågående arbete och vad han kommer bidra med på PICTA.

Glenn har en bakgrund som ambulanssjuksköterska, men har arbetat mycket med den kliniska verksamheten, inom både utvecklings- och forskningsprojekt. I våras disputerade han med en avhandling om ”Prehospitalt omhändertagande för patienter med misstänkt höftfraktur”. 

- Men jag tror framför allt att min kompetens inom prehospital sjukvård och av att driva projekt inom detta området spelar roll för vad jag kan bidra med hos PICTA, eftersom jag har stor erfarenhet av olika sådana projekt, säger Glenn.

Han kom i kontakt med PICTA via projektet PrehospIT, då han var verksamhetsutvecklare i Region Halland, som var partner i projektet. Även via arbetet i Flisas (Föreningen för ledningsansvariga svensk ambulanssjukvård) styrelse har givit upphov till kontakt med PICTA, då Flisa är en viktig nationell aktör som stöttar PICTA i nyttiggörandet av IT-lösningar inom mobil sjukvård.  

Den närmsta tiden kommer Glenn att arbeta som projektledare för PreTest och Autumn Leaves – falldetektion och prehospital handläggning av fallincidenter hos äldre personer, som relaterar till hans avhandling. Han kommer även att arbeta med fokusgrupper och att planera Metis Forum

Tjänsten på Lindholmen Science Park är 50% och resten av tiden tillbringar Glenn på Prehospen, Högskolan i Borås, bland annat som lärare på ambulansprogrammet. Han är även knuten till KONTIKI, ett treårigt projekt där PICTA är projektpartner. I detta forskningsprojekt ska man försöka använda AI som beslutsstöd inom ambulanssjukvården och man kommer att titta på olika patientgrupper, t ex traumapatienter, och på vilket sätt AI skulle kunna användas där. 

Glenn sitter med i en arbetsgrupp som håller på att bygga upp ett nationellt ambulansregister, AmbuReg, ett så kallat kvalitetsregister, där alla regioner levererar data på ambulansuppdrag. Det innebär att man kommer att följa upp verksamheten för Sveriges alla 900 000 ambulansuppdrag, något som aldrig tidigare skett. Arbetet kommer att användas för att förbättra riktlinjer, utveckla verksamheten och för att förbättra vård i ambulans och larmcentral. 

Hör gärna av dig om du vill veta mer eller samarbeta!
Glenn Larsson, Senior Projektledare
+46(0)708-43 64 67
glenn.larsson@lindholmen.se