Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Drönare och nyttogörandet av video på Metis Forum

Närmare ett 50-tal deltagare samlades på Lindholmen Science Park för Metis Forum i mitten av oktober. Publiken fick lyssna till presentationer om allt från drönare till exempel på nyttogörandet av video för att få telemedicinskt beslutsstöd i patientomhändertagandet.

Bengt Arne Sjöqvist inledde med att hälsa alla välkomna till detta det 13:e Metis Forum. Sedan presenterades PICTA:s nya medarbetare Glenn Larsson samt fick de nytillkomna en kort uppdatering av PICTA:s bakgrund och affärsidé.

Autonoma drönare inom sjukvård och räddning

egbs0f4xoaasoju_0.jpgDärefter inleddes det första föreläsningsblocket som handlade om drönare inom sjukvård och räddning. Mats Sällström, vd Everdrone, berättade om arbetet med drönare som fraktar blod mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Mölndals sjukhus. Tillsammans med Västra Götalandsregionen fick de uppdraget att genomföra testflygningar mellan sjukhusen. Det var första gången i Sverige som Transportstyrelsen gav tillstånd för att köra dessa autonoma drönare i stadsmiljö utom synhåll från operatören. Testerna visade att man totalt skulle kunna spara 50-70 procent av tiden genom att använda sig av drönare. 

Här kan du se en video från pilotprojektet:

 

Temat drönare inom sjukvård och räddning togs vidare av Andreas Claesson från Hjärtstoppscentrum Karolinska Institutet, som presenterade ett projekt med drönare som transporterar hjärtstartare till akutpatienter i ett skarpt läge. Studier visar att drönare går att dirigera och flyga till en plats där en person med hjärtstopp befinner sig, långt före en ambulans kan anlända. Nu ska tekniken utvecklas vidare, så att den klarar dåligt väder och kan arbeta integrerat mot exempelvis larmcentraler.

Andreas presenterade också kort ett projekt där drönare kan användas för att effektivare hitta personer i drunkningssituationer på till exempel badstränder. Man har här inlett en utveckling där AI-stödd bildanalys automatiskt kan identifiera möjliga objekt.

Efter lunch och nätverkande följde presentationer med lite mer tekniskt fokus. Ellen Tolestam-Heyman från Region Halland diskuterade hur AI på Akutmottagningen kan bli ett viktigt tillskott och verktyg i arbetet om man faktiskt involverar den aktiva personalen i utvecklingen – något som idag tyvärr inte är en självklarhet.

Peter Hill från SLL i Stockholm beskrev hur man aktivt arbetar med att skapa bättre prehospital uppföljning utifrån patientens perspektiv och vad detta kräver av samarbete och samsyn över verksamheter. 

Med läkaren på huvudet

img_3630_1.jpg

Sedan visade Lars Olav Fjose, Överläkare vid Sykehuset Innlandet i Norge, på nyttogörandet av video för att få telemedicinskt beslutsstöd i patientomhändertagandet. I mer än ett år har Sykehuset Innlandet och flera partners testat denna teknik. Om ambulanspersonalen behöver råd om vilken typ av behandling patienten behöver, kan de sätta på en huvudkamera och ansluta till en läkare. Genom video och ljud kan läkaren både få en översikt över patientens tillstånd och vilken typ av behandling han eller hon behöver. Det gör det lättare för ambulansarbetare att ge rätt hjälp snabbt, delvis för att de inte längre behöver spendera tid på att förklara situationen via telefon. Den utrustning som används innehåller såväl kamera och mikrofon som en enklare display där olika typer av information kan visas till exempel en instruktionsvideo.

Efter välbehövlig fika och ytterligare mingel inleddes dagens sista pass där Sigurd Lauvsnes Sundland, röntgenläkare i Region Östergötland, presenterade det pågående projektet med mobil röntgen som rönt uppmärksamhet på flera håll. Genom att till exempel uppsöka äldreboenden och genomföra undersökningar där kan man undvika onödiga transporter och väntetider för personer som till exempel fallit.

Därefter presenterade Björn Ericsson från twICEme sitt integrerbara medicinska ID; RFID. Detta kan till exempel placeras i skidhjälmar och vid en olycka kan vårdpersonal snabbt få fram ICE-info via en app.

Bengt Arne Sjöqvist och Hanna Maurin Söderholm avslutade sedan dagen med en genomgång av status och resultat i PICTA:s aktuella projektportfölj. Bland annat uppdaterades deltagarna på arbetet med den mobila testbädden (PreTest), projektet PreSISe och ViPHS-projektet. Vidare om arbetet med MoHCA (Mobile Health Care Arena) som i många stycken representerar den fortsatta strategiska utvecklingen av PICTA – en aktör som i PICTA:s anda av bred samverkan driver och koordinerar digitaliseringen av den allt viktigare mobila sjukvården.

Avslutningsvis tackades för alla intressanta och givande presentationer, auditoriets intresse och alla deltagare uppmuntrades att höra av sig med nya projektidéer eller för att signalera sitt intresse av att medverka i arbetet med befintliga projekt. Nästa Metis Forum planeras till 19:e mars 2020.

Se presentationer från dagen här ->