Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Fokusgrupper

Som komplement till Metis Forum har PICTA fokusgrupper inom utvalda områden. 

I dagsläget är följande fokusgrupper under uppstart:

 • Kliniska beslutsstöd
 • Standardisering
 • Post-crash

Syftet med fokusgrupperna är att generera och sprida kunskap inom valda områden samt att identifiera nya projektidéer. 

 

Workshop Kliniska Beslutsstöd: Regulatoriska frågor och långsiktitgt nyttiggörande av AI i sjukvården

Artificiell Intelligens (AI) beskrivs av många som nästa steg när det kommer till diagnostisering av sjukdomar och som en viktig pusselbit för en mer individanpassad vård. Även om tekniken i många fall redan finns är frågorna många när det kommer till hur AI ska nå sin fulla potential inom sjukvården och medicintekniska produkter.

I den här workshopen lyftes två aktuella ämnen; 

 1. Regulatoriska frågor, hur ska tillexempel MDR och CE hanteras när det kommer till AI-baserade system? 
 2. Långsiktigt nyttiggörande, hur ska vi se till att kunskap som finns inbyggd i ett system sprids och kommer till nytta i vården? 

Presentationer

 • Johanna Bergman - Intro regulatoriska frågor

  Publicerad den 31 maj 2018
  Visa (pdf 15.09 MB)
 • Johanna Bergman - Intro långsiktigt nyttiggörande

  Publicerad den 31 maj 2018
  Visa (pdf 16.37 MB)
 • Douglas Spangler - Open Source

  Publicerad den 31 maj 2018
  Visa (pdf 589.27 KB)
 • Stefan Candefjord - Introduktion till AI

  Publicerad den 31 maj 2018
  Visa (pdf 18.08 MB)
 • Mats Artursson - Hur kan man CE-märka AI

  Publicerad den 31 maj 2018
  Visa (pdf 444.33 KB)